FORUM DYSKUSYJNE

Pełna wersja: Forum dedykowane tematyce utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Forum dedykowane tematyce utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica

Poddziały:

 1. Dlaczego utrudnianie dziecku kontaktów z rodzicem jest zagrożeniem dla dobra dziecka
  1. Psychologiczne znaczenie utrudniania dziecku kontaktów z ojcem na wychowanie dziecka
 2. Dlaczego matka utrudnia dziecku kontakty z ojcem
  1. Patologiczna zemsta i/lub psychopatyczna osobowość kobiety
  2. Pazerność na pieniądze i chęć kobiety zapewnienia sobie stałego źródła dochodów na wiele lat
  3. Dążenie kobiety do ułożenia sobie wygodnego życia z nowym partnerem
  4. Poczucie bezkarności matek i skrajna dyskryminacja ojców w sfeminizowanych sądach rodzinnych
  5. Pozostawanie matki dziecka pod toksycznym wpływem swojej matki
  6. Stereotypy i tradycje dotyczące ról społecznych rodziców
  7. Inne przyczyny utrudniania dziecku kontaktów z ojcem przez matkę
 3. Dlaczego ojciec utrudnia dziecku kontakty z matką
 4. Jakimi metodami matka utrudnia dziecku kontakty z ojcem
  1. „pranie” dziecku mózgu, w tym wpajanie w dziecko nienawiści do ojca przez matkę
  2. fałszywe oskarżenia ojca dziecka m.in. o znęcanie się nad najbliższymi i molestowanie seksualne dziecka
  3. celowe prowokowanie sytuacji konfliktowych, przed, po i w trakcie spotkania dziecka z ojcem
  4. uniemożliwianie komunikacji (telefonicznej, e-mailowej, smsowej) dziecka z ojcem
  5. fizyczne uniemożliwianie odbioru dziecka przez ojca, w tym z miejsca wyznaczonego przez sąd
  6. oszukiwanie ojca, że dziecko jest chore w czasie kontaktów wyznaczonych przez sąd (czasami robi się „lewe” zaświadczenie
  7. wyraźne lub dorozumiane uzależnienie udostępnienia dziecka na kontakty od finansowej gratyfikacji przez ojca dziecka
  8. inne metody utrudniania dziecku kontaktów z ojcem przez matkę
 5. Jakimi metodami ojciec utrudnia dziecku kontakty z matką
 6. Jakie są skutki dla dziecka utrudniania mu kontaktów z ojcem/matką przez matkę/ojca
 7. Jak zapobiegać utrudnianiu przez matkę kontaktów dziecka z ojcem i jak dziecko przed tym chronić
 8. Jak zapobiegać utrudnianiu przez ojca kontaktów dziecka z matką i jak dziecko przed tym chronić
 9. Inne wątki niewskazane wyżej dotyczące utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica

Wątków

 1. Toption Instrument Co.,Ltd. (0 Odpowiedzi)
 2. Po lekturze... (0 Odpowiedzi)